Bene Meritus Scholae

Od roku szkolnego 2006/2007 rada pedagogiczna nadaje osobom i instytucjom wspierającym szkołę tytuł „Bene Meritus Scholae” (łac. dobrze zasłużony szkole).

Tytuł ten otrzymali:

2006/2007

Burmistrz Miasta Oleśnicy – Jan Bronś

Dyrektor ZOS - Walerian Pietrzak

st.Wizytator Kuratorium Oświaty we Wrocławiu - Danuta Leśniewska

Dyrektor PCEiK – Jacek Przybył

Pełnomocnik Burmistrza ds. uzależnień - Mariola Aiyegbusi

Dyrektor MOPS - Jadwiga Ptak

Firma Plumber- Dariusz Piasecki

Firma RDI – Michał Dudkowski

 

2007/2008

Przewodniczący Rady Miasta Oleśnica- Ryszard Zelinka 

Komendant Powiatowy Policji - nadkom. Dionizy Dyjak

Wiceprezes stowarzyszenia „Rozwinąć skrzydła”- Krzysztof Gawroński 

Trener biegów na orientację – Zdzisław Hildebrandt 

 

2008/2009

Wiceburmistrz Oleśnicy – Henryk Bernacki

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu – Agata Szpiłyk

Prezes Stowarzyszenia „Rozwinąć skrzydła” – Danuta Szczepanik 

 

2009/2010

Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej – Anna Zasada 

Redakcja gazety „Oleśniczanin”

Dyrektor Zespołu Oświaty Samorządowej - Maria Susidko

 

2010/2011

Redakcja gazety „Panorama Oleśnicka”

Dobrosława i Ryszard Polowczyk – właściciele Szkoły Nauki Jazdy L-duet 

 

2011/2012

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża - za życzliwość i wsparcie w działaniach szkoły na rzecz potrzebujących

 

2012/2013

Stowarzyszenie uniwersytet III Wieku - za współpracę, życzliwość i wsparcie w  naszych działaniach

 

2013/2014

Prezes Banku Spółdzielczego Aleksander Dachowski - za życzliwość i wsparcie w naszych działaniach