Samorząd


Samorząd Uczniowski w Szkle Podstawowej nr 3 w im. Podróżników i Odkrywców Polskich szczególny nacisk kładzie na:

  • doskonalenie samorządności, praworządność i demokracji,
  • wzmacnianie poczucia tożsamości szkolnej,
  • wzbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej,
  • podtrzymywanie tradycji szkolnych,
  • tworzenie warunków  działania na rzecz innych,
  • rozwijanie świadomości ekologicznej,
  • tworzenie silnej więzi wśród uczniów,
  • aktywizowanie życia w szkole,
  • dbanie o przyjazną atmosferę w szkole.

 

 
 
 
 
 
<