"Co tu się dzieje?"

 • Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszym jest indywidualny i wszechstronny rozwój oraz wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności umożliwiające dalszą naukę. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym. W naszym życiu odwołujemy się do wartości najwyższych, w tym platońskiej triady: Prawda - Dobro - Piękno.

  •Jesteśmy w Dolnośląskiej Sieci Szkół Wpierających Uzdolnienia. Naszym uczniom stwarzamy możliwość rozwijania pasji i uzdolnień również poprzez realizację ciekawych projektów własnych i zewnętrznych takich jak: „Akademia Wynalazców im. Roberta Boscha” , „PoMosty Wrocławia”, „Noc Biologów” i wiele innych.

  •Posiadamy certyfikat Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo. Mamy świetnie wyposażoną pracownię do zajęć edukacji dla bezpieczeństwa. Nasi absolwenci potrafią zadbać o swoje bezpieczeństwo, ale też sprawnie udzielić pierwszej pomocy przedlekarskiej, w tym zastosować defibrylator.

  •Jesteśmy Szkołą Promującą Zdrowie.W tym zakresie prowadzimy wiele programów i projektów profilaktycznych, również w czasie wolnym od zajęć.

  •Przygotowujemy do życia w nowoczesnym społeczeństwie.. Duży nacisk kładziemy na naukę języków obcych (j. angielski, j. niemiecki i j. hiszpański) i informatyki. Uczniowie mają możliwość praktycznego wykorzystania znajomości języków podczas wyjazdów zagranicznych oraz warsztatów międzynarodowych(anglojęzycznych) EuroWeek. Prowadzimy wymianę ze szkołą w Jaunay Clan (Francja) - miastem partnerskim Oleśnicy. Podczas zajęć wiedzy o społeczeństwie uczą się życia w globalnym świecie.Złożyliśmy aplikację do programu Erasmus Plus na wymianę ze szkołą na Wyspach Kanaryjskich (Fuerteventura)

  •Kładziemy nacisk na twórcze myślenie uczniów. Odbywają się zajęcia kreatywnego myślenia i zajęcia pozalekcyjne - „Odyseja umysłów”

  Zajęcia artystyczne i techniczne są wybierane przez uczniów i realizowane w grupach międzyklasowych. Uczniowie mają do wyboru m. in. zajęcia z fotografii, filmu, rzeźby, malarstwa, tkactwa, teatralne, wokalne i i wiele innych.

  •Wysoko kwalifikowana kadra nauczycielska, spełniająca wszystkie wymogi formalne, stara się wychowywać uczniów w szacunku dla drugiego człowieka, Wiele miejsca w naszych programach zajmuje edukacja kulturalna, europejska, medialna, ekologiczna i prozdrowotna.

  •Nasi uczniowie osiągają duże sukcesy dydaktyczne i sportowe. Corocznie mamy wielu finalistów i laureatów różnego rodzaju konkursów i zawodów, ale najważniejszy jest dla nas indywidualny sukces ucznia.

  •W naszej szkole bardzo troszczymy się o bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne uczniów, organizujemy różnorodne zajęcia profilaktyczne prowadzone przez specjalistów: pedagogów, psychologów,terapeutów, organizujemy spotkania z przedstawicielami policji i kuratorów sądowych.

  •Nasi uczniowie uzyskują bardzo dobre wyniki na egzaminach zewnętrznych oraz zdobywają wiele sukcesów na różnych płaszczyznach. Są dobrze przygotowani do podjęcia nauki w szkole ponadgimnajzalnej.

  Zapraszamy na naszą stronę www.gim3.olesnica.pl i na facebook, gdzie opisujemy nasze działania
  Zapraszamy do TRÓJKI!!