Deklaracja nauki w kl. 1

W terminie od 23.02. do 01.03. w sekretariacie szkoły rodzice dzieci z oddziałów przedszkolnych mogą złożyć deklaracje o kontynuowaniu przez dzieci
nauki w klasie 1.